gallery/logo
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)

嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
嬰兒⻝物冷凍分隔器 (小/中/大) Ice Cube Tray (S/M/L)
Category:
Edisonmama
Description
(S) : 24格 : 容量共180ml(1格7.5ml) (M) : 15格 : 容量共225ml(1格15ml) (L) : 6格 : 容量共270ml(1格45ml) ※耐熱溫度60℃~-45℃ ※不可使⽤微波.洗碗機.烘碗機! ■ 材 質:PE塑膠 ■ 進⼝ 國:⽇本 寶寶開始可以吃副⻝品後,職業媽媽要利⽤時間將寶寶的⻝品準備好,當 然也要保持新鮮,這個實在太⽅便了,可以將離乳⻝調理後冷凍保存,⽽且還有3種 尺⼨實在太貼⼼,製作⼀周餐點也沒問題!